SCh Puławska

Społeczność Chrześcijańska

Społecznośc ChrześcijanskaSpołeczność Chrześcijańska to Kościół, który istnieje by przybliżać ludzi do Chrystusa.

Społeczność - ponieważ w tym słowie zawiera się istota Kościoła, który jest wspólnotą z Chrystusem i innymi ludźmi.

Chrześcijańska - ponieważ chcemy, aby nasza nazwa utożsamiała nas z osobą Jezusa Chrystusa.

W Warszawie działamy od 60 lat i należymy do wielkiej rodziny ewangelicznych kościołów poreformacyjnych. Organizacyjnie stanowimy część Kościoła Chrystusowego www.chrystusowi.pl   (zajrzyj tam jeśli interesuje Cię historia naszego zboru).

Podstawowe zasady wiary czerpiemy z apostolskiej tradycji Nowego Testamentu wspólnej dla większości kościołów chrześcijańskich. Nie uważamy się za chrześcijan lepszych od innych, raczej za takich, którzy przekonali się, że naśladowanie Chrystusa to coś więcej, niż porządne życie i tradycyjna religijność. Nasze motto "Wierni Bogu, przyjaźni ludziom" wskazuje na wartości uznawane przez nas za naczelne.

Społeczność Chrześcijańska "Puławska" jest umieszczona w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale "A" poz. 24

 
Rada Starszych

Rada Starszych składa się obok Pastora Przełożonego z 7 braci spełniających biblijne kryteria chrześcijańskiego przywódcy czyli najogólniej mówiąc cieszących się opinią, ludzi duchowo dojrzałych, kompetentnych w sprawach zarządzania i oddanych sprawie SCh „Puławska”.

Czytaj
 
Misja i Cele

Deklaracja celów i zadań Społeczności Chrześcijańskiej w Warszawie. Jezus Chrystus powiedział:

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. (Mateusza 22:37-39)
"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."  (Mateusza 28:19-20)

 

Czytaj
 
Wyznanie wiary

1.Wierzymy, że  jest JEDEN, ŻYJĄCY I PRAWDZIWY BÓG,

jedyny, nieskończony, niezmienny, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech oddzielnych, rozróżnialnych osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego,  równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości, i dokonał w pełni swojego miłosierdzia i łaski dzieła zbawienia człowieka .
Czytaj
 
Nabożeństwa

Niedziela

Każdej niedzieli spotykamy się na nabożeństwach, które odbywają się o godz. 10.00 i 12.00 w kaplicy przy ul. Puławskiej 114 (wejście od ul.  Malczewskiego). W czasie obu nabożeństw prowadzone jest także nauczanie dzieci  w wieku 3-12 lat – (Szkoła Niedzielna).

Czytaj
 
Zobacz też…

Biuro SCh "Puławska"

Biuro czynne jest:
Poniedziałek - Piątek 9.oo - 16.oo

tel. 22 844 05 62,
fax 22 844 16 00;
e-mail: kontakt

ul. Puławska 114
02-620 Warszawa (mapka)

Joomla Templates by JoomlaShack
Generated in 0.135718107224 Seconds